Tüm Eğitimler

Eğitim Adı Detay Bilgi
BGY-01 ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Pratikleri Eğitimi (2 veya 3 Gün) Tıklayınız
BGY-03 ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi Tıklayınız
BGY-04 Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi Tıklayınız
BGY-05 Bilgi Güvenliğinde Risk Yönetimi - ISO27005 Eğitimi Tıklayınız
BGY-06 Ağ Güvenliği ve Denetimi Eğitimi (3 Gün) Tıklayınız
BGY-07 Microsoft İşletim Sistemleri Güvenliği Eğitimi (1 Gün) Tıklayınız
BGY-08 ISO 27002 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kontrolleri Uygulama Eğitimi Tıklayınız
BGY-09 ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi / Bilgilendirme Eğitimi (1 Gün) Tıklayınız
BGY-10 Sızma Testi / Penetrasyon Testi Eğitimi (5 Gün) Tıklayınız
BGY-11 Web Uygulama Güvenliği Denetim Eğitimi (3 Gün) Tıklayınız
BGY-12 Mobil Uygulama Güvenliği Denetim Eğitimi (2 Gün) Tıklayınız
BGY-13 Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme Egitimi (3 Saat) Tıklayınız
BGY-14 Kişisel Verilerin Korunması Uygulama Pratikleri Eğitimi (1 Gün) Tıklayınız
BGY-15 BS 10012 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi (1 Gün) Tıklayınız
İSY-01 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi / Tanıtım Eğitimi Tıklayınız
İSY-02 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Kurulum Eğitimi (2 veya 3 Gün) Tıklayınız
İSY-04 İş Sürekliliğinde İş Etki Analizi Yöntemleri ve Uygulamaları Eğitimi Tıklayınız
İSY-05 İş Sürekliliğinde Risk Yönetimi ve Uygulamaları Eğitimi Tıklayınız
İSY-06 İş Sürekliliği Tatbikat Yönetimi Eğitimi Tıklayınız
İSY-07 İş Sürekliliği Strateji Belirleme Eğitimi Tıklayınız
İSY-08 ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi İç Denetçi / Tetkikçi Eğitimi Tıklayınız
İSY-09 ISO27031 / BS25777 BT Servis Sürekliliği Eğitimi Tıklayınız
İSY-10 İş Sürekliliği Farkındalık Eğitimi Tıklayınız
BTY-01 CISA (Bilgi Sistemleri Denetçisi - Certified Information Systems Auditor) Eğitimi Tıklayınız
BTY-02 COBIT (Bilgi ve İlgili Teknolojiler İçin Kontrol Hedefleri - Control Objectives for Information and Related Technology) Eğitimi Tıklayınız
BTY-03 ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Kurulum Eğitimi Tıklayınız
BTY-04 ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi Tıklayınız
BTY-05 ITIL Foundation Eğitimi (Peoplecert akredite) Tıklayınız
BTY-06 ISO 31000 Temelli Kurumsal Risk Yönetimi Uygulama Pratikleri Eğitimi Tıklayınız
BTY-07 Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimi Eğitimi Tıklayınız
BTY-08 Bilgi Teknolojileri Denetim Teknikleri Eğitimi Tıklayınız
BTY-09 Bilgi Teknolojileri Yönetişim, Risk ve Uyumluluk Eğitimi (IT GRC Eğitimi) Tıklayınız
CISM (Certified Information Security Manager), CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) vb Bilgi Teknolojileri Yönetişimi alanında ihtiyacınız olan diğer eğitimler Tıklayınız
RY-01 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında Risk Yönetimi Eğitimi Tıklayınız