İş Sürekliliği

ISO 27031 ve BS25777 Sistem Sürekliliği Danışmanlığı

Bilgi teknolojileri servislerinizin sürekliliğini en iyi uygulamalar seviyesine çıkartmak için çalışıyoruz.

Bilişimin günlük hayatın vazgeçilmez parçası olması ve e-uygulamaların artması ile bilgi sistemlerinin sürekliliği konusunda gereksinim önemli bir seviyeye gelmiştir. Bir işletmenin felaket anında iş sürekliliğini sağlayabilmesi için ilk olarak ayağa kaldırması gereken süreçlerin başında bilgi teknolojileri servisleri gelmektedir. Zaman geçtikçe işletmelerin bilgi teknolojileri servislerine bağımlılıkları artmakta ve bilgi teknolojileri sistem sürekliliği önem kazanmaktadır.

BS 25777 (2008) standardı “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Süreklilik Yönetimi” iken güncellenen hali ile ISO 27031 standardı “İş Sürekliliğine Hazırlık için Bilgi ve İletişim Teknolojileri Rehberi” olarak geçerlilik kazanmıştır.

BT sürekliliği bir işletmenin BT hizmetlerinin önceden tanımlanmış kabul edilebilir seviyede sürekliliğinin sağlanması için organizasyonun olay ve kesintilere karşı tepki ve müdahale planlama yapabilme kapasitesidir. BTYÖN danışmalanları BT sürekliliğini sağlamak için uluslararası standartlara uygun ve geçerliliği ispatlanmış yöntemler ile hizmet vermektedir.

BTYÖN bilgi teknolojileri uzman kadrosunun, ISO 27031-BS 25777 BT Sistem sürekliliği kapsamında verdiği danışmanlık hizmeti; gerekli süreçlerin tamamını hayata geçirerek işletmenizin kurumsal iş sürekliliği programına en yüksek desteğin sağlanması konusunda size yardımcı olur.

İlgili diğer hizmetler