Bilgi Güvenliği

ISO27001 İç Denetim

Yönetim sistemleri iç denetimi, işletme bünyesinde yeterli veya uygun kaynak olmaması durumunda veya organizasyon dışından bir bakış açısına ihtiyaç duyulduğunda tercih edilmektedir. İşletmenizdeki bilgi güvenliği yönetim sisteminizin etkin, güncel, izlenebilir ve gelişime açık yapıda olmasının temini için işletmenizin bünyesinde ISO27001 iç denetim gerçekleştirilmesi gereklidir.

Bu hizmet kapsamında tamamı ISO27001 Baş denetçi sertifikasına sahip uzmanlar tarafından işletmenizin bilgi güvenliği yönetim sistemi standardına uygun olarak çalışıp çalışmadığı ayrıntılı şekilde kontrol edilmektedir. Yapılacak denetim sonucunda bilgi güvenliği yönetim sisteminizin uygulamadaki eksiklikleri belirlenir, işletmenizdeki izleme ve denetim mekanizmaları ve bunlarda olası aksaklıklar tespit edilir, iyileştirme süreçleri kontrol edilerek ISO27001 referansları ile birlikte detaylı olarak raporlanır.

Yapılacak fark analizi veya iç tetkik ile işletmenizin ikinci bir gözle incelenmesi, işletmenizde olası bilgi kayıplarının önüne geçilmesi, risk değerlendirme sonucuna bağlı olarak atıl yatırımların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

İlgili diğer hizmetler