BT Yönetişimi

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Servis Yönetim Sistemi İç Denetim Hizmeti

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Servis Yönetim Sisteminizin işlerliğini bağımsız olarak denetliyor ve sürekli iyileştirilmesine katkı sağlıyoruz.

Yönetim sistemleri iç denetimi, işletme bünyesinde yeterli veya uygun kaynak olmaması durumunda veya organizasyon dışından bir bakış açısına ihtiyaç duyulduğunda tercih edilmektedir. İşletmenizdeki bilgi teknolojileri hizmet yönetim sisteminizin etkin, güncel, izlenebilir ve gelişime açık yapıda olmasının temini için işletmenizin bünyesinde ISO 20000 iç denetim gerçekleştirilmesi gereklidir.

BTYÖN, Bu hizmet kapsamında tamamı ISO 20000 Baş denetçi sertifikasına sahip uzmanlar tarafından işletmenizin BT hizmet yönetim sistemi standardına uygun olarak çalışıp çalışmadığı ayrıntılı şekilde kontrol edilmektedir. Yapılacak denetim sonucunda BT hizmet yönetim sisteminizin uygulamadaki eksiklikleri belirlenir, işletmenizdeki izleme ve denetim mekanizmaları ve bunlarda olası aksaklıklar tespit edilir, iyileştirme süreçleri kontrol edilerek ISO 20000 referansları ile birlikte detaylı olarak raporlanır.

İlgili diğer hizmetler