BT Yönetişimi

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Servis Yönetim Sistemi Fark Analizi

Bilgi teknolojileri süreçlerinizin belgelenebilir tek standart olan ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Servis Yönetim Sistemi standardına ne kadar yakın olduğunu görün.

Fark analizi belli bir standarda (uluslararası kabul görmüş bir standart olabileceği gibi grup şirket politika ve standartları da olabilir) uygunluk sağlamak isteyen işletme veya organizasyonlarda, mevcut durum ile hedeflenen durum arasındaki farkların belirlenmesi şeklinde icra edilmektedir. Fark analizinin sonuçları, hedeflenen noktaya erişim için gereklerin çıkarılması şeklinde de değerlendirilebilir.

Organizasyonunuzda herhangi bir standarda bağlı kalmaksızın gerçekleştirdiğiniz birçok süreç, önlem, kontrol ya da planlar ISO 20000 standardının ya da diğer standartların gereklerini içerir. BTYÖN, ISO 20000 fark analizi çalışmasıyla organizasyonunda mevcut durum analizi yaparak, yakın gelecekte bir belgelendirme hedefi veya ilgili projenizin tamamlanma hedefi için eksiklerin belirlenmesi, mevcut yapının kuvvetli ve zayıf yanlarının ortaya konulmasını hedeflemektedir.

Yapılacak fark analizi ile işletmenizin ikinci bir gözle incelenmesi, fark analizi raporunun yapılacak yatırımlar için kaynak planlamasına gösterge oluşturması hedeflenmektedir. Fark analizi sonucunda ISO 20000 çalışmaları için baz oluşturacak eforlar ve proje detayları belirginleştirilmektedir.

İlgili diğer hizmetler