BT Yönetişimi

ITIL® Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi Danışmanlığı

Kıdemli danışman kadromuzla, bilgi teknolojileri çalışmalarının iş odaklı ve maliyet etkin gerçekleştirilmesi için çalışıyoruz.

ITIL® (Information Technologies Infrastructure Library-Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi) Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi için dünyada en çok kabul edilen yaklaşımdır. ITIL® bilgi teknolojileri hizmet desteğinin tanımlanması, planlanması ve sunulması ile ilgili olarak pratik bir çerçeve sağlar. ITIL® BT hizmetinin iş ihtiyaçlarıyla uyumlu olması ve temel iş süreçlerini desteklemesi gerektiğini savunur. BT hizmetleri yönetimine sistematik ve profesyonel yaklaşım getiren, organizasyonların hizmetlerini uygun şekilde sunmasını sağlayacak ve iş hedeflerini karşılamalarını sağlayacak ITIL® en iyi uygulamaları, detaylı bir biçimde 5 ana kılavuzla açıklanmaktadır.

ITIL® BT hizmet yönetimini en iyi şekilde gerçekleştirmek için size rehberlik ederken, BT hizmetlerinizi geliştirmenizi, maliyetleri azaltmanızı, müşteri memnuniyetini artırmanızı, verimliliği artırmanızı, beceri ve deneyimlerin gelişmesini, üçüncü parti hizmet sunumunda gelişmeyi sağlar. BTYÖN, ITIL® sertifikalı danışmanlarıyla; BT süreçlerinizin tanımlanmasını, iş akışlarınızın çıkarılmasını ve dokümantasyonunu, performans ölçümlerinin yapılmasını, standart ve çerçevelere uygunluğunun ölçümlenmesini, tüm kontrol ve denetim raporlamanızı ve sürekli iyileştirme uygulamalarını sağlayacak planlama ve kurulum çalışmalarını yürütmek için yanınızdadır. BTYÖN tüm bu süreçlerin yönetilmesinde kullanıma alınacak ürün ve hizmetler konusunda da ihtiyaçlarınıza yönelik doğru eşleştirmeler yapmanız için danışmanlık hizmeti sunar.

ITIL® süreç danışmanlığı hizmetimizin kapsamı ITIL®’ın tüm alanlarını kapsamaktadır.

Servis/Hizmet Stratejisi (Service Strategy)

• BT için strateji yönetimi (Strategy Management for IT Services)

• Servis/Hizmet katalog yönetimi (Service Portfolio Management)

• Talep Yönetimi (Demand Management)

• IT Servis/Hizmetleri için finansal yönetim (Financial Management for IT Services)

• İş ilişkileri yönetimi (Business Relationships Management)

• Servis/Hizmet Dizaynı (Service Design)

Servis/Hizmet Tasarımı (Service Design)

• Tasarım koordinasyonu (Design Coordination)

• Servis/Hizmet katalog yönetimi (Service Catalogue Management)

• Servis/Hizmet seviye yönetimi (Service Level Management)

• Risk yönetimi (Risk Management)

• Kapasite yönetimi (Capacity Management)

• Erişilebilirlik yönetimi (Availability Management)

• BT servis/hizmet sürekliliği yönetimi (IT Service Continuity Management)

• Bilgi güvenliği yönetimi (Information Security Management)

• Uyumluluk yönetimi (Compliance Management)

• Mimari yönetim (Architecture Management)

• Tedarikçi yönetimi (Supplier Management)

Servis/hizmet geçişi (Service Transition)

• Değişiklik Yönetimi (Change Management)

• Değişiklik değerlendirme (Change Evaluation)

• Proje yönetimi(Geçiş planlama ve destek) - Project Management (Transition Planning and Support)

• Uygulama geliştirme (Application Development)

• Yayın ve dağıtım yönetimi (Release and Deployment Management)

• Hizmet doğrulama ve test (Service Validation and Testing)

• Servis/Hizmet varlık ve konfigürasyon yönetimi (Service Asset and Configuration Management)

• Bilgi yönetimi (Knowledge Management)

Servis/Hizmet operasyonu (Service Operation)

• Durum yönetimi (Event Management)

• Olay yönetimi (Incident Management)

• Talep karşılama (Request Fulfillment)

• Erişim yönetimi (Access Management)

• Problem yönetimi (Problem Management)

• BT Operasyonları kontrolü (IT Operations Control)

• Tesis yönetimi (Facilities Management)

• Uygulama yönetimi (Application Management)

• Teknik yönetim (Technical Management)

Sürekli hizmet geliştirme (Continual Service Improvement)

• Servis gözden geçirme (Service Review)

• Süreç değerlendirme (Process Evaluation)

• Sürekli hizmet geliştirme girişimleri tanımlama (Definition of CSI Initiatives)

• Sürekli hizmet geliştirme girişimleri izlemesi (Monitoring of CSI Initiatives)

ITIL® kişi akredite bir çerçeve olup kurumların belgelenmelerini sağlamaz. Kurumlarda BT hizmet süreçlerinin yönetimi için rehber niteliğindedir. Kurumlar için olan ISO 20000 BT Hizmet Yönetim Sistemi standardı için ise ITIL® süreçleri baz oluşturur. BTYÖN, ITIL® ve ISO 20000 BT Hizmet Yönetimi sistemi standardını birlikte yönetecek entegre süreçlerinizi ITIL® ve ISO 20000 çerçeve ve standardına uygun olarak tasarlayıp, planlama ve kurulumunu gerçekleştirir.

The ITIL® courses on this page are offered by Bir618 Egitim ve Danismanlik ATO of AXELOS Limited. ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved.

İlgili diğer hizmetler