İş Sürekliliği

Bilgi Teknolojileri Sistem Süreklilik Analizi

Bilgi teknolojileri sürekliliği, işletmenizin iş sürekliliği çalışmalarında önemli bir yere sahiptir. BT sürekliliği ile eksikliklerinizi belirleyerek iş sürekliliğinize katkı sağlıyoruz.

Bilgi teknolojileri sistemlerinizin sürekliliği işinizin sürekliliği için hayati öneme sahiptir. BT servislerinizi uçtan uça inceliyor ve kesintiye neden olabilecek noktaları belirliyoruz. Süreklilik analizi sırasında veri merkezi, iklimlendirme, enerji gibi destek faaliyetlerini de inceliyor eksikleri raporluyoruz. Sunulan rapor, iş sürekliliği risk değerlendirmesi için temel oluşturmaktadır.

Bilgi teknolojilerinin uçtan uça analizini yapıyor ve tekil nokta hatalarını (single point of failure) buluyoruz. Bu sırada önemli servislerin BT bileşenlerinin yedeklilik (redundancy) yapısını inceliyoruz ve önerilerimizi sunuyoruz. Analiz sırasında uluslararası olarak kabul görmüş teknikler ve standartlar kullanıyoruz. Bilgi teknolojilerinin sürekliliği için geliştirilmiş ISO 27001, BS 25777 standartlarını referans olarak alıyoruz.

İlgili diğer hizmetler