Optimate ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi Yazılımı

İş sürekliliği süreçlerinizi tek noktadan yönetin

ISO 22301 İş Sürekliliği Yazılımı Yazılım, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’nin ihtiyaç duyduğu tüm süreçleri tek ekrandan yönetme imkanı sağlar. Web temelli bir yazılım olması nedeni ile ihtiyaç duyulan her noktadan ulaşılabilir. Birçok faaliyeti sizin adınıza takip eder ve ilgili kişilere hatırlatmalar yapar. Gelişmiş otomatik raporlama ve bildirim imkanları sayesinde ISO 22301 İSYS'nin aksayan yönleri hızlıca tespit edilir.

İş etki analizi verileri kullanılarak otomatik olarak hedeflenen kurtarma süresi (RTO), hedeflenen veri kurtarma noktası (RPO) ve maksimum kabul edilebilir kesinti süresi (MTPD, MAO) değerleri hesaplanabilir.

Yöneticilerin anlık olarak ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi'nin durumunu görmelerini sağlar.

İş etki analizinde belirlenen süreler, iş sürekliliği planları ve tatbikatları ile ilişkilendirilerek kullanılabilir. Sisteme yeni bir süreç eklendiğinde, süreç sahibi iş etki analizi ve risk değerlendirmesi için otomatik olarak bilgilendirilir.

Raporlama özellikleri

Yönetimin gözden geçirmesi için özet bilgiler, iş etki analizi raporu, risk dağılımı, risk işleme planı durumu, tatbikat değerlendirme raporu, düzeltici faaliyetlerin durumu, görev durumları, hedef ve performans seviyeleri yazılım üzerinde hazır rapor olarak gelmektedir. Bununla birlikte kullanıcıların ihtiyaç duydukları raporları hazırlama imkanı vardır.

Zamanınızı iş takibine değil, verimliliğe harcayın!

Yazılım üzerinde ISO 22301 İSYS'nin işletilmesi için gerekli periyodik görevler tanımlanarak etkin bir iş sürekliliği süreci oluşturulabilir. Ayrıca Ayrıca ISO 22301 İSYS'nin şart koştuğu yasal mevzuata uyum takibi, periyodik iş etki analizi ve risk değerlendirme, doküman gözden geçirme gibi işlemler otomatik hale getirilebilir.

Yazılım esnek bir platform üzerinde hazırlandığı için kaynak koda müdahale etmeksizin ekranlar, raporlar, bilgi alanları eklenebilir veya mevcut olanlar ihtiyaca göre özelleştirilebilir.

Tam Kontrol ve Entegrasyon

Yazılım üzerindeki tüm modüller birbiri ile entegre çalışır. Bu sayede tüm modüllerden görev oluşturulabilir ve bu görevler tek ekrandan yönetilebilir. Aynı şekilde ortak tüm bilgi alanlarına diğer modüllerden ulaşmak mümkündür.

Onay gerektiren durumlar yazılım üzerinde esnek olarak tanımlanabilir ve tüm onay kayıtları uygulama üzerinden gösterilebilir.

Aktif dizin entegrasyonu sayesinde kullanıcılar yazılıma otomatik olarak giriş yapabilirler. İlave kullanıcı yönetimi işlemi gerekmez.

ISO 22301 yazılımı üzerinde gerçekleştirilebilecek işlere örnekler aşağıda sıralanmıştır.

• İlgili taraf analizi

• İç ve dış faktörlerin analizi

• Yasal ve regülatif yükümlülüklerin takibi

• Politika yönetimi

• Risk yönetimi

• Varlık ve süreç yönetimi

• İş etki analizi

• İş sürekliliği planı hazırlama

• Tatbikat yönetimi

• Yetkinlik yönetimi

• Doküman yönetimi

• Görev yönetimi

• Hedef belirleme ve ölçümü

• Performans değerlendirme

• Denetim yönetimi

• Düzeltici faaliyetler

Optimate ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi yazılımını incelemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.